Magasin > När staten sviktar (Nummer 3, 2016)

Nummer

I det här numret

När staten sviktar

När staten sviktar

Innehåll

Vi vill så väl

I Axess nr 2/2016 utnämner Torbjörn Elensky "tredjevärldismen" till en av Sveriges "överideologier" tillsammans med sådana idékoncept som demokratin, feminismen och antirasismen.

Farväl till Europa

Europaprojektet drevs länge av högerpartier. Nu har de blivit alltmer EU-kritiska medan vänstern försvarar samarbetet.

Allt är bra som det är

Samtidigt som BBC:s särställning ifrågasätts tycks SVT och SR ovilliga till omprövningar. Men problemet är att även kommersiella medieföretag verkar i allmänhetens tjänst.

För mycket av det goda

De forna kommunistländerna får miljarder i EU-stöd. Exemplet Litauen visar att det inte enbart varit positivt.

Hit men inte längre

Oetiska forskare kommer alltid att finnas. De frodas i en miljö där skepsis och försiktighet inte ges utrymme.

App för samvetsömma

Vi behöver en ny app.

Slutet på en era?

När jag var med om att starta tankesmedjan Frivärld 2011 funderade vi på vilka ämnen vi skulle ägna oss åt. Tio år efter 11 september präglades världen av optimism.

Skadad respekt

Bildningsvänner till vänster och höger behöver förenas i stöd för biblioteken som intellektuella mötesplatser och litterära hem.

Nästa: Krönika