Magasin > Den goda karaktärens kultur (Nummer 8, 2014)

Nummer

I det här numret

Den goda karaktärens kultur

Den goda karaktärens kultur

Innehåll

Extra prisvärt

Nobelpriset kan ifrågasättas av många skäl. Är det rimligt med bara högst tre pristagare per pris, särskilt numera när nya epokgörande upptäckter görs av stora forskningskonsortier? Frågan är också om Nobelprisen leder till nya upptäckter eller nya litterära mästerverk.

Billigare och bättre

De européer som gav Barack Obama fredspriset när han tillträdde sin första presidentperiod litade nog alltför mycket på individens roll i historien. Ändå har presidenten åstadkommit en hel del för att göra slut på konflikter som USA inte borde ha gett sig in i.

Slutet på en epok

Martin Wolf på Financial Times är, vågar jag påstå, den världsledande journalisten på området finansiell ekonomi. Det är betecknande att när han publicerar en bok på området, recenseras den omedelbart av världsberömda akademiska ekonomer som Joseph Stiglitz och Kenneth Rogoff i internationellt ledande tidningar och tidskrifter.

Klansamhällets revansch

När den arabiska våren slog ut i blom i Libyen 2011 gjorde ledaren Muammar al-Khadaffis son och tilltänkte tronarvinge Saif al-Islam ett uttalande som rönte måttlig uppmärksamhet. Han varnade för ett annalkande inbördeskrig därför att Libyen styrdes av stammar och klaner.

Tragik till musik

Friedrich Nietzsche tillhör de författarskap där sekundärlitteraturen inte bara fyller åtskilliga hyllmeter utan räcker till att fylla ett helt bibliotek. Här fordras alltså urskillning när det gäller att värdera vad som är värt att läsa.

Kejsarens nya diagnoser

Att centralstimulerande medel har en stimulerande effekt innebär inte nödvändigtvis att man har hittat en behändigt heltäckande diagnos för alla tänkbara symptom. Och dyrt blir det när ADHD sprider sig som en gräsbrand. Nathan Shachar efterlyser sans och balans.

Ett moln på solkungens himmel

Det franska 1600-talet framstår som landets mest ärofyllda period. Versailles, solkungen Ludvig XIV, överdådiga fester, onödiga men framgångsrika krig och dominans på den europeiska scenen är några av förklaringarna till den bild vi har skapat oss. Frankrike var rikt och mäktigt och dessutom platsen för en kulturell utveckling liknande det sena 1800-talets Wien.

Krig på gott och ont

År 2006 började de amerikanska trupperna i Irak att använda sig av en nygammal strategi som resulterade i att våldet minskade med 80 procent efter tre år. Ian Morris känner igen mönstret:

Hård makt

Andra världskriget bröt ut på grund av en "patetisk" tilltro till att ett internationellt regelverk skulle kunna upprätthållas utan militär uppbackning. Personer som Hitler och Stalin skulle hanteras genom att man visade en så god vilja att dessa inte kände sig trängda.