Magasin > Europas Ödesår (Nummer 9, 2014)

Nummer

I det här numret

Europas Ödesår

Europas Ödesår

Innehåll

Kapitalets snåriga väg

Kapitalismen hämtar sin omstörtande kraft i relationen mellan kapital och arbete. Den stimulerar till tekniska framsteg och listig organisation av produktionen.

Lugnet före stormen

I Frankrikes mångskiftande historia har en epok, den från sekelskiftet 1900 till det första världskrigets utbrott, fått beteckningen la belle époque, ett svåröversatt uttryck som leder tanken till ett skede av framsteg, optimism och fred.

Närande eller tärande?

Den ene var och förblir känd, men hade fel och förlorade. Den andre är osynliggjord, men hade rätt och vann. Så skulle man, med stöd i svenska Wikipedia, kunna sammanfatta resultatet av århundradets vadslagning, där vinnaren år 1990 kammade hem 567 dollar (ca 4 000 kr) medan förloraren ungefär samtidigt belönades med Kungliga Vetenskapsakademins Crafoordpris på 750 000 kronor.

Ettor och nollor

Vi glömmer lätt att all den teknologi som omger oss föddes i någons fantasi. Om vi ens skänker historien bakom våra laptops, läsplattor, mp3-spelare och smartphones en tanke, sträcker den sig knappast längre bakåt än till Bill Gates och framlidne Steve Jobs.

Osalig ande i maskinen

Det kultur- och idéhistoriska översiktsverket har en rik tradition i den tyskspråkiga bokutgivningen

Tillsammans

Få nu levande evolutionsbiologer kan mäta sig med Edward O Wilson när det handlar om vetenskapliga insatser eller populärvetenskapligt skriftställeri av absolut högsta kvalitet.

För ett multietniskt imperium

Under det senaste året har den flitige resenären Bernard-Henri Lévy på lediga stunder författat en monolog i fem akter åt skådespelaren Jacques Weber.

Startpunkten för allt elände

Molotov-Ribbentroppaktens grundhistoria är välkänd. För 75 år sedan, den 23 augusti 1939, chocke­rade Hitler och Stalin världen med en icke-angreppspakt.

Kvinnan bakom institutionen

William Ewart Gladstone var 82 år gammal och mitt i ett valtal när en "knotig medelålders kvinna" kastade en pepparkaka på honom.

Vid gränsen till tystnaden

"Jag tycker inte om att brev publiceras." Orden är Samuel Becketts; de är hämtade från ett brev han skrev i januari 1958 till sin amerikanske regissör Alan Schneider.