Magasin > Rädda de stora djuren (Nummer 8, 2016)

Nummer

I det här numret

Rädda de stora djuren

Rädda de stora djuren

Innehåll

Hälsningar från underklassen

I USA har en tilltagande social och ekonomisk söndring skapat ett fullskaligt kulturkrig. Hoppet uppträder i form av goda grannar och snälla mormödrar, rapporterar Carl Rudbeck.

Vem tror du att du är?

Många är vi som är intresserade av vår egen arts biologiska rötter - vår djupa historia. Arter uppstår ur arter i en klyvningsprocess och får sina egenheter genom naturligt urval à la Charles Darwin.

Förnuft och känsla

Labourstorheten Aneurin Bevan menade att den egna partiledaren Clement Attlee var en "ärkemedelmåtta".

Nationens födelse

När föddes nationerna och när uppstod nationalismen? Frågan har fått många svar. Länge ansågs båda delarna ha funnits sedan urminnes tider, eller åtminstone sedan Moses fick sina stentavlor. Nationalismen uppfattades som en del av sakernas naturliga tillstånd.

På väg mot pyspunka

En decembermorgon 2013 har invånarna i San Franciscos Mission-distrikt fått nog. Hyrorna i den latinopräglade stadsdelen är bland landets högsta, en etta går på 15 papp i månaden.

Dags att K-märka kulturen

Det brukar sägas att en reaktionär våg sveper över västvärlden idag.

Rimlighetens filter

Nationalekonomin har många kritiker. Det kan handla om invändningar mot vad som uppfattas som alltför förenklade och orealistiska modellantaganden eller kritik mot inriktningen på matematisk formalisering.

Brott och brott

Vem vill inte att våra medmänniskor, medborgare, visar civilkurage?

Le Spleen de Paris

Den franska tidskriften Le Débat med inriktning på historia, politik och samhälle grundades 1980 av historikern Pierre Nora.

Ingen kommer undan politiken

I en tid när det republikanska partiet har kidnappats av en oberäknelig galning och frihetens hemland inte längre går att känna igen, är det betryggande att Peggy Noonan och Charles Krauthammer fortfarande möter oss varje vecka med sina krönikor i Wall Street Journal respektive The Washington Post.

Systemkritik

Vi borde samarbeta mer med Tyskland. Det var en av lösningarna för Sverige som lanserades efter att Storbritannien röstade nej till Europeiska unionen.