Magasin > Journalistik under press (Nummer 3, 2012)

Nummer

I det här numret

Journalistik under press

Journalistik under press

Innehåll

När natten besegrades

Ljusförorening är ett relativt nytt begrepp: först mot slutet av förra århundradet började man uppmärksamma att megastäderna spillde ut ljus över natthimlen och att det riktiga mörkret höll på att försvinna från alla befolkade områden.

Extremhögern banaliseras

På sistone har det kommit ut flera reportage om den växande högerextremismen i Europa. Mest uppmärksammad har Lisa Bjurwalds bok Europas skam blivit, där hon tog sig in och skrev levande och engagerat inifrån både Jobbik i Ungern, British National Party (BNP) och andra extremgrupper.

Fantombilder från kalla kriget

- Jag förstår att du, vid sidan av ditt arbete här i Moskva, också besökt många andra delar av Sovjetunionen?

De mörka sidorna förtigs

Efter Maos död och efter det att kulturrevolutionen lämnat Kina i spillror var Deng Xiaoping arkitekten bakom Kinas enastående ekonomiska tillväxt.

Relativismen vederlades tidigt

Det finns en form av relativism som, inbillar jag mig, alla universitetslärare, tidskriftsredaktörer och Axess-läsare har stiftat bekantskap med.

Så fungerar USA:s demokrati

Du är journalist och beordras, på kort varsel, att under några veckor skriva från ett land där du aldrig varit och vet i stort sett ingenting om. Det ordnar sig. Väl framme på hotellrummet är det bara att koppla upp sig mot nyhetsbyråerna och börja utnyttja nedladdade kontakter, information och aktuell mediebevakning.

Att älska och hata klassisk musik

Vad har Hooked on a Feeling gemensamt med Didos klagan ur Purcells 1600-talsopera? Eller Bachs h-mollmässa med Bob Dylans Simple Twist of Faith?

Utan Gud i ett öde kosmos

Det blir aldrig riktigt som man tänkt sig. Luther ville restaurera den medeltida katolska kyrkan. Men hans religiösa revolution underminerade istället kristendomen och resulterade i det västerländska samhällets sekularisering.

Grunt om Roms djupa historia

På den digra bokens omslag läser jag ett enda ord: ROME, skrivet med versaler över en klassisk bild av Fontana di Trevi. Formgivaren har gjort ett bra arbete. Det här är en bok som knappast kan misslyckas, tänker jag, och börjar bläddra i de över 500 sidorna.

Debatterna som avgör valet

"Jag tjänstgjorde med Jack Kennedy. Jag kände Jack Kennedy. Jack Kennedy var en vän till mig. Du är ingen Jack Kennedy."

Tiden hann ifatt Söderberg

Idag är Hjalmar Söderberg en av våra mest lästa författare. Men hans författarskap mötte stor kritik under hela 1900-talet. David Andersson har läst de första delarna i den vetenskapliga utgåva av hans verk som är under utgivning.

Musik som identitetsmarkör

Musik är ett av de största och viktigaste intressena för människor. Trots det finns det förvånansvärt få studier av hur människor använder, tänker om och värderar musik. Forskning om musikbruk sker parallellt inom olika discipliner, och de tvärvetenskapliga studierna är få.

Hastiga bedömningar skymmer sikten

Låt oss, som Daniel Kahneman själv gör i Thinking Fast and Slow, börja med två händelser. Föreställ dig att du möter en främling som uppträder hotfullt och ser allmänt galen ut. Intuitivt värderar du situationen och avlägsnar dig från personen.

Slaget som förändrade Afrika

Salamis. Waterloo. Stalingrad. Slag som förändrade världshistorien. Hade dessa bataljer slutat annorlunda hade världshistorien gått åt ett annat håll. Helt säkert kan vi väl inte veta något i dessa frågor, men om Xerxes, Napoleon eller Hitler gått segrande ur striden är det i alla fall sannolikt att världen hade sett helt annorlunda ut.

Schack gjorde inte Fischer galen

"Det enda jag vill göra någonsin är att spela schack", sade Bobby Fischer som tonåring. Denna typ av schackliga monomani var på intet sätt typisk bland Fischers föregångare på världsmästartronen.

Bortom originaliteten

I begynnelsen var Ordet.

Människohannens yngelvård

"Mater sempercerta est" - vem som är mor vet man alltid. Så stod det i den gamla romerska rätten. Underförstått: vem som är far är mer oklart.