Magasin > Se människan! (Nummer 2, 2012)

Nummer

I det här numret

Se människan!

Se människan!

Innehåll

Djur med personliga avtryck

Biologin präglar vårt beteende mer än många vill erkänna. Men naturvetenskapen går bet på att förklara det unikt mänskliga och det mysterium som omger människans villkor.

Den undflyende kompositören

Maurice Ravel hade knappast en överklassbakgrund. Hans far var ingenjör och uppfinnare och modern en praktiskt taget illitterat fiskmånglerska från Baskien. Familjen flyttade till Paris 1875, samma år som Ravel föddes. Som 14-åring skrevs han in vid Pariskonservatoriet, där han till en början var pianoelev, men senare skulle komma att studera kompositionslära för Gabriel Fauré.

Rasande angrepp på censuren

Nick Cohen är en rasande tjur, men av en typ som jag gillar. Han har ofta samma hjältar som jag:

Kommunismen – en dröm för intellektuella

Kommunismen kom på ett förfärande sätt att prägla 1900-talet, men attraherade också mängder av författare, journalister och akademiker i västvärlden. Idag finns inte många spår av ideologin. Svante Nordin har läst några böcker i ämnet.

Kulturens kollaboratörer

Alla har sett bilderna från september 1940 när tyska soldater marscherar i snörräta led genom Triumfbågen i Paris. Men redan den 23 juni, bara nio dagar efter den franska huvudstadens fall, kom Hitler på besök; även detta en välregisserad tillställning.

Strategen Kennan skrev historia

George Kennan (1904-2005) blev aldrig utrikesminister eller nationell säkerhetsrådgivare. Ändå hade han ett avgörande inflytande över den amerikanska utrikespolitiken under kalla kriget. Det berodde på två texter som han skrev på 1940-talet.

Arkeologi – vetenskap på frammarsch

Förmodern globalitet har mycket emot sig. Redan titeln är rälig - "globalitet" är ett konstigt begrepp som språket kunde vara utan.

Henry James – detaljernas mästare

Henry James var en driven författare som aldrig förväxlade litteraturen med verkligheten, eller för den delen en berättelse med en roman. Medvetenheten hos honom i varje fras, varje vändning och ordval kan göra att en del av hans böcker troligen känns aningen övermäktiga för en otränad modern läsare, som är van vid porösare textur.

Så expanderade staten

Vad bör staten göra? Frågan ställdes i en av Bo Rothsteins boktitlar i början av 1990-talet, och kan rymma nästan vad som helst. Rothstein kombinerade filosofiska teorier om rättvisa med samhällsvetenskapliga studier av framför allt välfärdsstatens funktionssätt.

Blod och erotik i den heligaste staden

De slåss om samma mark och samma helgedomar." Så lyder en vanlig och träffande karaktäristik av den aldrig ändande dispyten mellan palestinska araber och judiska israeler. Ingenstans är detta så tydligt som i Jerusalem, en bergig ökenhåla som båda grupperna insisterar på att kalla sin huvudstad.

Minnen av en förlorad tidningsvärld

När William Rees-Mogg blev chefredaktör för Times 1967 var det i ett land vars blick ännu var fästad mer på 1945 än på framtiden och vars ekonomi fortfarande var präglad av krigets utarmning.

Världens ekonomier blir alltmer lika

Har världens länder blivit mer lika eller olika? Har utvecklingsländerna närmat sig industriländerna i termer av tillväxt och välstånd, eller har länderna gått mer isär?

Ängslig guide till Dantes värld

Nej, A N Wilson kan likväl inte tävla med E N Tigerstedt. Om man har min läggning försöker man ihärdigt finna skäl för åsikten att något nytt är bättre än något motsvarande gammalt. Framför allt för att man inte ska vara så trist och förutsägbar inför andra. Men också för att man ska kunna överraska sig själv.

Debatter utan debatt

Det finns flera rimliga tolkningar av Anne-Marie Pålssons bok Knapptryckarkompaniet. Boken kan läsas som en vidräkning med ett hierarkiskt och fyrkantigt parlament.

Filosoferna misstror bilderna

År 1875 arresterades den franske fotografen Édouard Isidore Buguet misstänkt för bedrägeri. Buguet hade gjort sig berömd i spiritistiska kretsar sedan han med fotografiet som medium slutligen bevisat existensen av en andlig verklighet.