VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Forum Axess tillgängliggör Ax:son Johnsonstiftelsens verksamheter genom seminarier, böcker, en vetenskaplig tidskrift inom humaniora och samhällsvetenskap, teveprogram och andra medier.

Axess magasin

Tema: Det händer i klassrummen

För skolan i tiden

Vilse i strukturerna

Ledare

Hållpunkter för en hygglig höst

Frizon

De lyriska jihadisterna

Opinion

Kosta vad det kosta vill

Civilisation

Från livets slutskede

Recension

Sympati för putinismen

 
Axess blog
 

Årets mest överspelade ultimatum

"Folkpartiet finns inte längre"

Något för alla eller mest för makten?

 
IMEDIA  

Madon: Sluta fega i kampen mot jihadismen

Fredrik Johansson: Kleptokratins gryning

Helmerson om vänsterns syn på vänsterteve

Lomborg om klimatkonferens på lösan sand

Alliansen tar ledningen

 
Mikael Holmström är en av Sveriges främsta säkerhetspolitiska reportrar. Han har varit verksam 25 år vid Svenska Dagbladet och sedan 2015 vid Dagens Nyheter. Han är sedan 2007 ledamot både i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet. För sin bok Den dolda alliansen. Sveriges hemliga Nato-förbindelser tilldelades Mikael Holmström 2012 års Guldspade. Boken har nu släppts i utökad version och han talar om det nya kalla kriget som brutit ut 2014 efter Rysslands annektering av Krim, här med PJ Anders Linder.

Se hela utbudet på webben!

Få Axess TV Live, Axess Play och Axess Magasin digitalt - Allt i ett paket!
Just nu: 49 kr för två månader. Ingen bindningstid!
Klicka bara här!

Luthersson läser världslitteraturen. Om Blaise Pascal med Stig Strömholm

...
Blaise Pascal (1623-1662) utmärkte sig i mycket unga år inom matematiken och kom snart att göra betydelsefulla insatser inte bara som matematiker utan också som fysiker. Likväl vände han nu huvudsakligen sin uppmärksamhet mot religionen och slöt sig i en tid av tolkningskonflikter till klostret Port-Royal och den där förhärskande jansenismen, en riktning inom katolicismen som starkt betonade syndens oundviklighet och nådens ofrånkomlighet för den som ville vinna frälsning men också förnuftets gåva och möjligheten för människan att genom förnuftet erövra värdighet. I Provinsialbreven går Pascal till attack mot de konkurrerande och mäktiga jesuiterna, medan han i Tankar är ute efter att ge argument mot ateism. Vad kan en man som Blaise Pascal ha att säga vår tid? Stig Strömholm, emeriterad juridikprofessor och tidigare rektor för Uppsala universitet, samtalar med Peter Luthersson.

Terrorns krönikör

När Victor Klemperers dagböcker från Nazi-Tyskland gavs ut på 1990-talet fick de stor uppmärksamhet, också i Sverige. Bland språkvetare var han emellertid känd sedan tidigare för sina studier av det nazistiska språkbruket.

Religion i rörelse

...
Det finns flera anledningar till oro över utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika. Instabiliteten kommer att fortsätta länge, och hur de nya regimerna kommer att se ut när oron väl har lagt sig är det ingen som idag vet.

Veckans bok - Sara Kristoffersson. Del 7 av 14

...
Ikea säljer inte bara design. Ikea säljer också Sverige och Skandinavien. Sara Kristoffersson är författare och professor på Konstfack. Hon är först med att granska det ömsesidiga beroendet mellan Ikea och Sverige, och i hennes bok Ikea. En kulturhistoria får vi titta närmare på marknadsföringen för bokhyllan "Billy" och soffan "Tylösand". Men är det Ikea som behöver Sverige eller Sverige som behöver Ikea? Om det pratar hon med Adam Cwejman.

Studio Axess - Gabriel Heller Sahlgren. Progressiv pedagogik är boven i dramat

...
Skolresultaten i Sverige faller snabbt men vanliga förklaringar som kommunalisering, friskolor och sjunkande lärarkvalitet håller inte för en närmare granskning, säger skolekonomen Gabriel Heller Sahlgren. En mätbar delförklaring är däremot att invandrade elever presterar sämre än svenska kamrater. Men därutöver pekar mycket på att den i Sverige så omhuldade progressiva pedagogiken, där läraren kliver tillbaka och eleverna förväntas bedriva "eget arbete", har stor del av skulden. Eleverna gillar sin frihet men forskningen visar på kraftigt negativa kunskapseffekter. Gabriel Heller Sahlgren samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Global Axess - Om krig. Del 13 av 18: Hur krig tjänar Putins Ryssland

...
Gregory Feifer är journalist, författare och tidigare Moskvakorrespondent. Han har skrivit boken The Great Gamble, om Sovjets krig i Afghanistan som fått mycket uppmärksamhet samt boken Russians. Han arbetar just nu på en bok om anti-amerikanism i Ryssland, Kina, Tyskland och Egypten. Feifer intervjuas här av Mattias Hessérus.

Ur led är tiden

Det är den 6 april 1922. I Paris har det franska samfundet för filosofi möte. En mängd kända filosofer och vetenskapsmän har samlats för att diskutera tidens problem.

Gustav Klimt. Symbolism, jugend och erotik

...
Herbert Eisenschenks dokumentär utforskar inte bara Gustav Klimts färgstarka personlighet, utan även hur hans unika konst uppfattas idag.

Till havs

...
Nästan tre fjärdedelar av jordens yta är täckt av hav. Därtill är det sammanlagda marina livsrummet fjorton gånger större än det på land.

Livets mirakler - Del 1. Storleken har betydelse

...
Del 1 av 5. Första delen i denna serie om livet på jorden utspelar sig i Australien där storlekens betydelse utforskas. Gravitation och elektromagnetism har olika inverkar på olika typer av liv: från en bakterie till ett 110 meter högt träd. Krafterna bestämmer form, rörelse och livslängd.

Lär av Cambridge

Genom den höga nivån på den brittiska litteraturutbildningen blir studenterna attraktiva på arbetsmarknaden. Sverige har här mycket att lära av Storbritannien.

Osmanerna. Del 3 av 3

...
När det osmanska imperiet slutligen upplöstes gick också kunskaperna om dess många bedrifter förlorade. Imperiets kollaps gav upphov till spänningar som fortfarande känns av i dagens Europa och Mellanöstern.

Systemets behov

...
Antingen är det ett problem att digitalisering och automatisering äter arbetstillfällen, eller också inte. Hur som helst innebär det en ny situation. Jan Söderqvist guidar bland guideböcker där meningarna går isär.

Tusenåriga kloster. Del 3 av 3

...
På 1400-talet ägdes en tredjedel av Englands mark av åttahundra kloster. Många munkar levde i en palatsliknande tillvaro och stöttade konst och arkitektur. Men under Henrik VIII och Thomas Cromwell upplöstes klostren och tusen års dominans upphörde inom loppet av fem år.

Kriget ingen glömmer

Den som tror att andra världskriget är ett passerat eller uttömt ämne tar grundligt fel.

Luthersson läser världslitteraturen. Om Viktor Rydberg med Andreas Hedberg

...
Viktor Rydberg (1828-1895) växte upp som fosterhemsplacerad men blev enormt framgångsrik, professor vid Stockholms högskola, riksdagsledamot i andra kammaren, ledamot av Svenska Akademien, Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien, hedersledamot i Akademien för de fria konsterna och riddare av Nordstjerneorden. Han omgavs med respekt och beundran och sågs spritt som landets starkaste andliga kraft. Han skrev vida lästa dikter som "Tomten", "Den nya Grottesången" och "Betlehems stjärna" och populära romaner som Singoalla, Den siste athenaren och Vapensmeden men också lärda och delvis polemiska verk som Bibelns lära om Kristus och Undersökningar i germanisk mythologi. Varför förblev han i eftervärldens ögon inte den främste? Andreas Hedberg, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, samtalar med Peter Luthersson.

Ingen utväg

...
Det talas mycket om muslimer och islam i Sverige idag. Men ämnet behandlas oftast svepande och onyanserat, man är för eller emot.

Veckans bok - Mikael Holmström. Del 6 av 14

...
Mikael Holmström är en av Sveriges främsta säkerhetspolitiska reportrar. Han har varit verksam 25 år vid Svenska Dagbladet och sedan 2015 vid Dagens Nyheter. Han är sedan 2007 ledamot både i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet. För sin bok Den dolda alliansen. Sveriges hemliga Nato-förbindelser tilldelades Mikael Holmström 2012 års Guldspade. Boken har nu släppts i utökad version och han talar om det nya kalla kriget som brutit ut 2014 efter Rysslands annektering av Krim, här med PJ Anders Linder.

Global Axess - Om krig. Del 12 av 18: Går det att stoppa IS?

...
Jessica Stern är politisk konsult, föreläsare och verksam vid Harvards universitet. Hon undervisar statliga myndigheter om säkerhetsfrågor relaterade till terrorism och är medlem av Council on Foreign Relations i USA. Hon är medförfattare till boken ISIS: The State of Terror. Här samtalar hon med Renate Larssen.

Låt mig dela med dig

"Frankrike, det låter härligt! Hur ska du bo?" På en soffa. "Oj då."

Vetenskapliga hjältar. Del 1 av 3

...
Den moderna vetenskapen startade med Isaac Newton. Han var en komplicerad person som höll på sina hemligheter och gärna underminerade sina rivaler. Sedan dess har veteskapliga metoder och samarbete förändrats.

Världens gång

Det finns tvivelsutan många fördelar med parlamentarisk demokrati, men till nackdelarna hör parlamentet och väljarna. Det var därför December­överenskommelsen var ett genidrag.

Beroende av njutning. Del 1 av 4: Socker

...
Del 1 av 4. I första delen försöker Brian ta reda på varför han, i likhet med miljoner britter, har diabetes. Resan börjar på Barbados där sockerrörets kommersiella framfart tog sin början. Han upptäcker hur britterna fick smak för socker och varför detta har lett till en diabetesepidemi.

Välstånd för vissa

...
Kapitalismen som ekonomiskt system och samhällssystem har varit hatad, oälskad eller omstridd sedan sin födelse vid den nya tidens början i renässansens Norditalien och England.

Osmanerna. Del 2 av 3

...
Vi stiftar bekantskap med två mycket olika sultaner. Under Süleyman den magnifike blomstrade 1500-talets Turkiet medan landet på 1800-talet hamnade i förfall under Abdul Hamid II. Men det osmanska styret efterlämnade ett kulturellt, politiskt och historiskt arv som visar oss hur en muslimsk värld i Europa såg ut.

Sympati för putinismen

...
Det är "mer än taktlöst" att jämföra den ryske presidenten Vladimir Putin med Adolf Hitler. Vi är helt överens om detta.

Studio Axess - Magnus Norell. Islamistisk extremism kräver särskilda åtgärder

...
Regeringen har tillsatt en "nationell samordnare mot våldsbejakande extremism". Magnus Norell, forskare med inriktning på bland annat Mellanöstern och terrorism, tror inte att detta är en fungerande väg att gå. Högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism har olika orsaker och yttrar sig på olika sätt. Inget är vunnet på att försöka göra dem till ett enda fenomen utan de måste bemötas var och en på sitt sätt. Den islamistiska extremismen är just nu den farligaste och kräver ett betydligt mer bestämt agerande från politiker och myndigheter. Magnus Norell samtalar med programledaren PJ Anders Linder

Tusenåriga kloster. Del 2 av 3

...
Medeltiden var de brittiska klostrens gyllene epok när munkar omvandlade samhället och uppnådde enorm makt och inflytande. Men när världen utanför trängde sig in i klosterlivet blev det alltmer korrupt. Vid medeltidens slut stod munkarna inför en total och katastrofal kollaps.

Övertygelsepolitiker

...
Angela Merkels beslut att öppna gränsen för hundra­tusentals flyktingar har förvånat många. Men det är typiskt för en pragmatisk politiker som gradvis förändrat sitt lands värderingar.

Luthersson läser världslitteraturen. Om Dada med Jonas Ellerström

...
I Zürich i det neutrala Schweiz samlades under första världskriget personer som hade lämnat sina hemländer för att undvika krigstjänst. Några av dessa startade våren 2016 en kabaret på Spiegelgasse 1, Cabaret Voltaire. Under samlingsnamnet och slagordet dada framfördes experimentella dikter och visades experimentell bildkonst. Ledare var Hugo Ball, en tysk som snart kom att överge dada för att istället ägna sig åt kristen mystik. Andra närvarande tog efter krigsslutet med sig samlingsnamnet och slagordet till andra platser, så rumänen Tristan Tzara till Paris och tysken Richard Huelsenbeck till Berlin. Samma skrin stämdes upp i flera väderstreck: "Dada betyder ingenting", "Dada är mer än dada", "Världen är bara en filial till dada". Vad ville de skrikande poeterna, egentligen? Jonas Ellerström, bokförläggare, essäist och översättare, samtalar med Peter Luthersson.

Man måste dra en gräns

I flyktingdebatten diskuteras sällan rättigheters innehåll och gränser. Men det är nödvändigt om mänskliga rättigheter ska vara grund för staters och individers moraliska och politiska skyldigheter.

Där vuxna blir som barn

...
Världen tycks bli mer och mer turbulent. Det som verkade otänkbart för bara något årtionde sedan är nu på väg att bli ett faktum.

Veckans bok - Hugo Lagercrantz. Del 5 av 14

...
Vad är egentligen medvetandet? Det är en av de svåraste frågor man kan ställa, menar barnläkaren och forskaren Hugo Lagercrantz. I boken Mitt medvetande. Memoarer skriver han om sitt eget medvetande, om hur det formats av arv och miljö - och om upptäckten vilken stress det är för oss människor att födas. I boken tecknar han också bilden av det akademiska livet, av sjukvårdsdebatten som engagerat honom och sitt tidiga äktenskap med Rose. Här i samtal med Lotta Gröning.

Att läsa är att resa

...
För ett tiotal år sedan hamnade jag bredvid en vänlig turkisk man i 60-årsåldern på flyget från Istanbul till Köpenhamn. Han visade sig vara muslimsk fundamentalist.

Global Axess - Om krig. Del 11 av 18: Det jihadistiska IS

...
Malise Ruthven är författare och har disputerat i statsvetenskap vid universitetet i Cambridge. Han har tidigare varit manusförfattare för arabiska och internationella BBC. Han har undervisat i islamiska studier och kulturhistoria vid ett flertal universitet i Storbritannien, Skottland och USA. Han är återkommande skribent i New York Review of Books samt internationell press. Ruthven här i samtal med PJ Anders Linder.

Från livets slutskede

Jenny Diski dör. I London Review of Books kan man ta del av hennes essäer från livets slutskede.

Geniala uppfinningar. Del 3 av 4: Att prata med varandra

...
I det tredje avsnittet berättar Mosley och hans team om att det som verkligen fick världen att bli mer lättåtkomlig var uppfinningen som gjorde att människor kunde prata med varandra, även om de befann sig på olika platser runt om i världen.

Studio Axess - Ebba Busch Thor. Trycket mot Sverige måste minska

...
Alltför länge har svensk migrationsdebatt präglats av föreställningen att det räcker med att visa god vilja. Men man behöver kunna svara på frågan "hur" också, säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Det kräver politiskt ledarskap och praktiska förslag, som anpassar antalet asylsökande till Sveriges mottagningsförmåga. Så värnas den långsiktiga öppenheten. Hon samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Verkligheten som dikt

Den ryska författaren Lidija Ginzburg har på senare tid uppmärksammats genom engelska översättningar. Hon efterlämnade ett imponerande livsverk, som dock ännu inte kommit i någon bra utgåva.

Snillet Carl Fabergé. Historien bakom lyxhandeln

...
De juvelprydda prydnadssaker som Fabergé tillverkade för den sista tsaren har kommit att bli några av världens mest eftersökta skatter. Stephen Smith följer i Fabergés fotspår, från det mytomspunna Gröna Valvet i Dresden till tsarernas palats, genom Kremls museikorridorer och upptäcker hur detta geni förvandlade sin fars blygsamma verksamhet till en av världens mest kända leverantörer av lyxvaror.

Vi måste smälta vår historia

...
Europatanken befinner sig i upplösningstillstånd. Men för den italienske författaren Claudio Magris är den både en nödvändighet och en realitet.

Osmanerna. Del 1 av 3

...
Från att ha varit en nomadstam i en bortglömd del av nuvarande Turkiet grundlade osmanerna med blixtrande hastighet ett imperium som omfattade tre kontinenter. De styrde Kairo och Bagdad, kontrollerade islams heligaste platser, intog Sarajevo och stod vid portarna till Wien. Rageh Omaar berättar.

Litauens tatarer träder fram

...
Landets tatarer står beredda när Litauen ska ta emot muslimska flyktingar.

Tusenåriga kloster. Del 1 av 3

...
Vilken roll har klostren spelat för politik, kultur och nationell sammanhållning? I denna dokumentär får vi följa dess utveckling i Storbritannien under tusen år, från dess uppgång och fall. Vi börjar på Irlands östkust där de brittiska öarnas äldsta kloster, Skellig St Michael, ligger.

Luthersson läser världslitteraturen. Om Alexander den store med Eva-Carin Gerö

...
Hur vinner man kunskap om en gestalt från antiken? Som exempelvis Alexander den store (356-323 f Kr), världserövraren från Makedonien, som utsträckte sitt rike över Mindre Asien, Persien och ända bort till floden Indus i Indien och på så vis gav spridning åt grekiska språket och grekisk kultur. Hurdan var han som människa? Och vad kan vi veta om det, med säkerhet eller sannolikhet? En uppsjö biografier skrevs redan under antiken, åtskilliga av dem är förkomna eller bevarade endast i fragment. Somligt ter sig vederhäftigt, annat mytologiserande. För de två viktigaste, kompletta levnadsteckningarna svarar Plutarchos (ca 46-ca 120) och Arrianos (ca 85-sannolikt ca 160). Varför är de tillförlitliga? Och hur ser de på Alexander? Eva-Carin Gerö, professor i grekiska vid Stockholms universitet, samtalar med Peter Luthersson.

Vem bryr sig om talangerna?

...
Skolan har numera en skyldighet att uppmärksamma särskilt begåvade elever. Men de kommer inte till sin rätt i ett utbildningssystem som värderar lönsamhet högre än bildning och kreativitet.

För skolan i tiden

Den svenska skolans förfall inleddes med individanpassade undervisningsmetoder under 1990-talet. Men det går att återupprätta kunskapsskolan.

Studio Axess - Elisabeth Svantesson. Migrationsuppgörelsen är bara början

...
Den flyktingpolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Alliansen visar att det finns en gemensam problembild. Det är bra. Men det kommer att behöva göras mycket mer på både migrations- och integrationsområdet. Det säger Elisabeth Svantesson, som är 2:a vice ordförande i Moderaterna och partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson. Dels är det inte långsiktigt hållbart med så många asylsökande som idag, dels fungerar integrationen väldigt dåligt. Hon öppnar för nya uppgörelser i frågorna. Tillsammans med programledaren PJ Anders Linder diskuterar hon också varför Moderaterna så noga påpekar att regeringen Löfven har lovat att utforma sin ekonomiska politik tillsammans med Vänsterpartiet.

En vinnare?

...
Donald Trumps framgångar visar att republikanska väljare är beredda att rösta på vem som helst som inte är en del av partietablissemanget. För en ekonomiskt trängd, vit medelklass är hans tillbakablickande reaktionära optimism precis vad de letar efter.

Största möjliga tystnad

...
Den blocköverskridande försvarsuppgörelsen togs emot med lättnad. Därefter har en stor politisk tystnad brett ut sig om försvarets framtid.

De lyriska jihadisterna

...
För att nå framgång måste militanta jihadister vinna över lokalbefolkningen på sin sida. En strategi som används av både al-Qaida och Islamiska staten är poesi.

Vår vägledare i kosmos

...
För hundra år sedan lade Einstein fram sin allmänna relativitetsteori. Den förändrade vår uppfattning om tid och rum och gjorde honom världsberömd.

Hållpunkter för en hygglig höst

Håll DÖ-tänket i schack! Det är en välsignelse att December­överenskommelsen (DÖ) har lagts till handlingarna.
Axess TV Axess TV Axess Live
05.30
Från Kristus till Konstantin - Del 3 av 6
Med Paulus tredje och sista missionsresa gick den apostoliska tidsåldern mot sitt slut. Samtliga apostlar, utom Johannes, led martyrdöden. I Rom mötte både Paulus och aposteln Petrus sitt öde i form av en av historiens grymmaste tyranner.
06.30
Savannens rytm - Del 3: Goda grannar
Del 3 av 3. Interaktionen mellan djuren på savannen är ofta ofrivillig men lika ofta har man nytta av varandra på olika sätt. Jägare, asätare, fåglar, insekter; alla har de sin bestämda plats i grannsämjan.
07.20
Veckans bok - Del 7 av 14
Ikea säljer inte bara design. Ikea säljer också Sverige och Skandinavien. Sara Kristoffersson är författare och professor på Konstfack. Hon är först med att granska det ömsesidiga beroendet mellan Ikea och Sverige, och i hennes bok Ikea. En kulturhistoria får vi titta närmare på marknadsföringen för bokhyllan "Billy" och soffan "Tylösand". Men är det Ikea som behöver Sverige eller Sverige som behöver Ikea? Om det pratar hon med Adam Cwejman.
07.50
Livets mirakler - Storleken har betydelse
Del 1 av 5. Första delen i denna serie om livet på jorden utspelar sig i Australien där storlekens betydelse utforskas. Gravitation och elektromagnetism har olika inverkar på olika typer av liv: från en bakterie till ett 110 meter högt träd. Krafterna bestämmer form, rörelse och livslängd.
08.45
Historien om NASA - Del 4 av 4: Livet i rymden
Del 4 av 4. Efter månlandningen ersätts konkurrens och rivalitet gradvis med samarbete i utforskningen av rymden. Internationella rymdstationen (ISS) är en gemensam angelägenhet för USA, Ryssland, Europa, Japan och Kanada.
09.40
Yes, Minister - Del 4 av 21
Del 4 av 21. Brittisk komedi från 1980. Jim Hacker vill skydda människors rätt till privatliv. Han möter hårt motstånd från Sir Humphrey och lär sig att sekretessen är lika helig för tjänstemän som tystnad är för Trappistmunkar.
10.10
Indiens historia - Del 5 av 6 - Där oceaner möts
Del 5 av 6. Avsnittet handlar om tiden för den europeiska renässansen, när Indien var den rikaste och mest befolkade civilisationen i världen. Programledaren Michel Wood besöker Rajasthans ökenstäder och färdas genom de fantastiska mogulstäderna Dehli, Agra och Fatehpur Sikri. Vid Taj Mahal (som nyligen röstades fram som ett av världens nya underverk av 100 miljoner personer världen över), slår han hål på en gammal myt om Taj Mahal och lyfter fram en ny teori om dess konstruktion.
13.30
Studio Axess - Progressiv pedagogik är boven i dramat
Skolresultaten i Sverige faller snabbt men vanliga förklaringar som kommunalisering, friskolor och sjunkande lärarkvalitet håller inte för en närmare granskning, säger skolekonomen Gabriel Heller Sahlgren. En mätbar delförklaring är däremot att invandrade elever presterar sämre än svenska kamrater. Men därutöver pekar mycket på att den i Sverige så omhuldade progressiva pedagogiken, där läraren kliver tillbaka och eleverna förväntas bedriva "eget arbete", har stor del av skulden. Eleverna gillar sin frihet men forskningen visar på kraftigt negativa kunskapseffekter. Gabriel Heller Sahlgren samtalar med programledaren PJ Anders Linder.
14.00
Osmanerna - Del 3 av 3
När det osmanska imperiet slutligen upplöstes gick också kunskaperna om dess många bedrifter förlorade. Imperiets kollaps gav upphov till spänningar som fortfarande känns av i dagens Europa och Mellanöstern.
14.50
Tusenåriga kloster - Del 3 av 3
På 1400-talet ägdes en tredjedel av Englands mark av åttahundra kloster. Många munkar levde i en palatsliknande tillvaro och stöttade konst och arkitektur. Men under Henrik VIII och Thomas Cromwell upplöstes klostren och tusen års dominans upphörde inom loppet av fem år.
15.50
Museernas hemligheter - Del 5 av 8: Inne i Smithsonian Institution
Smithsonian Institution i Washington är världens största musei- och forskningskomplex med tio miljoner årliga besökare och över 137 miljoner objekt i samlingarna. Väl där inne får vi bland höra berättelsen om brevduvan som räddade amerikanska liv under första världskriget. Vi bevittnar även det lyckade testet av en raket som kan ta människan till Mars och dekonstruerar en Harley Davidson.
16.40
Historiedagarna i Tallinn - Del 2 av 8: Estland som svensk provins
Tallinn (Reval) anslöts till Sverige under Erik XIV:s tid och därmed inleddes den tid som ibland kallats "den gamla goda svensktiden". Professor Kari Tarkiainen berättar.
17.40
En ny bok - Mitt krig mot Putin
Niklas Ekdal intervjuar Bill Browder som har utmanat hela det ryska etablissemanget med sin bästsäljande bok "Mitt krig mot Putin: Den sanna historien om stora pengar, mord och en mans kamp för rättvisa". Intervjun visas otextad på engelska.
18.10
Elefanternas dagbok
Del 5 av 7. Michaela Strachan befinner sig i Nairobi där hon återser Lualeni, den sorgsna föräldralösa elefantungen som såg sin mor dö. Jonathan Scott är tillbaka i Tsavo där Emily, den föräldralösa flockens gamla matriark, har en överraskning till honom.
19.00
Egyptiernas vagnar - Faraonernas hemliga vapen
För omkring 3600 år sedan målades reliefer i egyptiska gravar föreställandes faraoner och krigare på vagnar dragna av hästar. Vissa historiker hävdar att vagnen var starten på en teknologisk och strategisk revolution, och det hemliga vapnet bakom Egyptens främsta era av erövringar, känd som Nya riket. Men var vagnens design verkligen revolutionerande och spelade den en avgörande roll i den antika världens blodiga strider?
20.00
Vetenskapliga hjältar - Del 3 av 3
Vad är vetenskapen till för? Ska den lösa universums mysterier eller förbättra vår tillvaro. I den moderna vetenskapens början finansierades undersökningar av likasinnade och förmögna män. Men till sist blev vetenskapen för viktig för att vara en angelägenhet för de rika.
21.00
Luthersson läser världslitteraturen - Om Blaise Pascal med Stig Strömholm
Blaise Pascal (1623-1662) utmärkte sig i mycket unga år inom matematiken och kom snart att göra betydelsefulla insatser inte bara som matematiker utan också som fysiker. Likväl vände han nu huvudsakligen sin uppmärksamhet mot religionen och slöt sig i en tid av tolkningskonflikter till klostret Port-Royal och den där förhärskande jansenismen, en riktning inom katolicismen som starkt betonade syndens oundviklighet och nådens ofrånkomlighet för den som ville vinna frälsning men också förnuftets gåva och möjligheten för människan att genom förnuftet erövra värdighet. I Provinsialbreven går Pascal till attack mot de konkurrerande och mäktiga jesuiterna, medan han i Tankar är ute efter att ge argument mot ateism. Vad kan en man som Blaise Pascal ha att säga vår tid? Stig Strömholm, emeriterad juridikprofessor och tidigare rektor för Uppsala universitet, samtalar med Peter Luthersson.
21.30
Debussys preludier
Den franska pianisten Cécile Ousset omges av målningar, stenkonst samt orientalisk och europeisk keramik i denna konsert inspelad i The Burrell Collection i Glasgow. Inspelningen, från 1988, innehåller de två kompletta verken med Debussys pianopreludier.
22.10
Obduktion av förhistorien
Del 3 av 3. I den sista delen i denna serie återskapar forensikerna Australopithecus afarensis, även kallad Lucy. Denna förmänniska levde för drygt 3 miljoner år sedan och var inte mer än runt 120 centimeter lång.
23.00
Global Axess - Om krig - Del 13 av 18: Hur krig tjänar Putins Ryssland
Gregory Feifer är journalist, författare och tidigare Moskvakorrespondent. Han har skrivit boken The Great Gamble, om Sovjets krig i Afghanistan som fått mycket uppmärksamhet samt boken Russians. Han arbetar just nu på en bok om anti-amerikanism i Ryssland, Kina, Tyskland och Egypten. Feifer intervjuas här av Mattias Hessérus.
23.30
Osmanerna - Del 3 av 3
När det osmanska imperiet slutligen upplöstes gick också kunskaperna om dess många bedrifter förlorade. Imperiets kollaps gav upphov till spänningar som fortfarande känns av i dagens Europa och Mellanöstern.
00.20
Beroende av njutning - Del 2 av 4: Opium
Del 2 av 4. I Skottland finns över 50.000 drogmissbrukare och en av anledningarna är opiumvallmon. I det andra avsnittet reser Brian till Kina för att upptäcka hur detta frö, som står bakom så mycket av dagens drogberoende, planterades under det brittiska handelsimperiets storhetstid.
01.10
Henry Ford
Del 1 av 2. Henry Fords bil förändrade livet för miljoner människor. Hans löpandebandprincip förändrade den moderna industrin och hans femdollarsbil lade grunden för den amerikanska medelklassen. Ford var full av motsägelser, han var på en och samma gång framåt- och tillbakablickande, innovativ och tillsluten, generös och småaktig.
 
Vill du hellre läsa Axess på din iPad eller dator än på papper? Då kan du köpa magasinet som digitalt lösnummer. Ett nytt nummer finns ute nu, men det går även bra att köpa äldre utgåvor.
Under våra längre programuppehåll på Axess TV spelas en blandning av klassiska favoritstycken. Många tittare hör av sig och vill veta vad det är de lyssnar till så på allmän begäran publicerar vi nu vår tablåmusiklista här.
Tittarreaktion på Global Axess om krig
Hej, Jag vill bara skriva att intervjuserien "Om krig" måste vara ett av de bästa programmen jag sett. Fantastiskt duktiga deltagare och intervjuare som för ovanlighetens skull låter gästen lägga ut texten ordentligt och lämna ett djupgående svar på frågeställningen. Tummen upp för det. Hoppas kunna skänka glädje till de "skyldiga" genom denna feedback. (Har faktiskt aldrig kommenterat ett program tidigare så bara det säger en hel del). Mvh, Gunnar