VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Varför finns vi?

Fysikern Ard Louis är troende medan regissören David Malone är ateist. Tillsammans försöker de utröna mening med vår existens. De tar hjälp av några av världens främsta forskare och filosofer.

"EN VECKA TILL"

Ett seminarium från Nordstjernanhuset i Stockholm. Moderator är Lotta Gröning. Hur ser inställningen till försvaret ut bland svenska folket? Var går gränsen för svenska folkets tålamod med politikernas rädsla för att försvara Sverige? Krävs en folklig satsning utöver vad politikerna förmår göra? Se avsnitten när det passar på Axess Play. Inspelat i mars 2013.

Äganderätten

Äganderätten har alltid varit en fråga som väckt stora politiska diskussioner. Det är ingen tillfällighet att vi har strider om äganderätten eftersom den har stor betydelse för landets långsiktiga ekonomiska tillväxt. Det pågår också en strid mellan höger och vänster i synen på ägande. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård i april 2014. Moderator: Lotta Gröning.

Att vara eller inte vara Shakespeare

I denna komediserie får vi följa den unge William Shakespeares tidiga karriär. Det litterära etablissemanget ser ned på honom, men själv är han övertygad om att han är på väg att bli en stor författare. Men han behöver ett genombrott.

Axess filmfestival

Under fem fredagar visas fem av dokumentärfilmaren Gregor Nowinskis bästa filmer: Vägen till det blågula, Familjen Wolfs förlorade drömmar, I nazismens spår, Raoul Wallenbergs krig och Jan Wallander.

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

Bortom Multikulti

Seminarium under ledning av Lotta Gröning om en av vår tids stora frågor: Migration och dess konsekvenser. Hur kan invandringen bli friare? Programmet visas i fyra delar.

Couturens hemligheter

Historien bakom det unika hantverket.

Den japanska självbilden

Det är när ett land ställs inför nya och grundläggande utmaningar som dess strävan efter identitet blir som störst. I Japan blev "studiet av det japanska" populärt efter andra världskriget, med böcker och artiklar som syftar till att analysera och förklara det unika i japansk kultur och mentalitet. Detta seminarium utforskar olika aspekter av det japanska sökandet efter en nationell identitet och vad det betyder för resten av världen.

Den osynliga floden

Livet i Europas största grundvattenreservoar. Det är inte bara floden Rhen som flyter fram mellan Vogeserna och Schwarzwald utan även en underjordisk vattenreservoar.

Den transatlantiska säkerheten

Relationen mellan USA, Sverige, Finland och NATO är starkare än någonsin. Parterna har bestämt sig för att fortsätta utveckla samarbetet. Är det transatlantiska säkerhetssamarbetet på väg att förändras? Vilka är de mest signifikanta utmaningarna för NATO och dess partners?

Diagnoser

Sedan urminnes tider har vi behov av att klassificera mänskligt beteende. Med diagnoser skapar man bedömningsgrunder för sjukdomstillstånd, till nytta för forskning, botare och lidande individer. Men vad som uppfattas som sjukt och friskt varierar över tid, och olika kulturer har haft sina olika diagnostiska system.

Engelsbergseminariet 2015

Föredrag och paneldiskussioner under ledning av Ulf Wickbom

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid

Föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 13-15 juni 2019, med titeln: Past and Present.

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 1 av 30: Maurizio Viroli

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 2 av 30: Cory Clark

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 3 av 30: Janne Haaland Matlary

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 4 av 30: Vernon Bogdanor

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 5 av 30: Fredrik Logevall

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 6 av 30: Erica Benner

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 7 av 30: Michael Burleigh

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 8 av 30: Graham Allison

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 9 av 30: Nathan Shachar

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 10 av 30: Brendan Simms

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 11 av 30: Robert Johnson

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 12 av 30: Emma Sky

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 13 av 30: Elisabeth Kendall

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 14 av 30: Josef Joffe

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 15 av 30: Peter Ricketts

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 16 av 30: Karin Svanborg-Sjövall

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 17 av 30: Fraser Nelson

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 18 av 30: Gudrun Persson

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 19 av 30: Andrew Monaghan

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 20 av 30: Calder Walton

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 21 av 30: Christopher Coker

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 22 av 30: Jesse Norman

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 23 av 30: Iain Martin

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 24 av 30: Niall Ferguson

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 25 av 30: Jonathan Fenby

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 26 av 30: Rana Mitter

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 27 av 30: Yu Jie

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 28 av 30: John Bew

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 29 av 30: Philip Bobbitt

Extremism - seminarium med Lotta Gröning

Inspelat på Avesta herrgård i september 2011.

Farväl till feminismen?

Farväl till feminismen? - seminarium med Lotta Gröning på Engelsbergs herrgård. Programmet sänds i tre delar.

Female Rulers

Spelar en persons kön någon roll när det kommer till lämplighet som statschef? Vad kan historien berätta? Hur har kvinnliga härskare utövat sin makt under olika historiska epoker och under olika sociala och politiska förhållanden? Skiljer sig kvinnliga härskare från manliga i termer av status och stil? Måste de vara mer traditionellt kvinnliga, eller gör de tvärtom? Vad krävs egentligen av en drottning?

Flöjturet går igen

Hur lät musik för 200 år sedan? En grupp entusiastiska forskare lyckas rekonstruera ett självspelande instrument från 1790-talet.